O ład cywilizacyjny (2)

Dalsze rozważania o podstawach cywilizacyjnych.

Koncepcje prof. Konecznego, aczkolwiek genialne i rewolucyjne w ocenie struktur społecznych nie są, moim zdaniem, doprowadzone do końca w ustaleniach. Chodzi o to, że dalej dopuszczają "zewnętrzny" czynnik powstawania idei cywilizacyjnej. Czyli może to być objawienie, ale też wola władcy, czy jakiejś grupy. W takim wypadku nie ma mowy o naturalnym kształtowaniu się relacji społecznych, a jest to sterowanie procesem ich kształtowania się.
Wydaje się, że występują zasadnicze wątpliwości tyczące takiego ujęcia, co nie znaczy, że w rzeczywistości wskazane zależności nie występują. Przeciwnie - widać ciągłe dążenie, że do takiego "ręcznego sterowania" i to obejmującego coraz dokładniej wszystkie sfery życia z intymnymi włącznie. Czyli jest to dążenie do pełnego totalitaryzmu - obecnie najbardziej zaawansowane jest to w Chinach, ale i u nas są tego już bardzo wyraźne objawy.
W kontekście tych rozważań cywilizacyjnych nie chodzi o porównywanie stanu obecnego, ale analiza początków tworzenia się relacji społecznych i dróg, które doprowadziły do obecnej sytuacji.
Jeśli uznamy,że żyjemy w najlepszym systemie - to analizy są bezsensowne, bo po co?
Jednak, gdy widzimy, że weszliśmy na błędną drogę rozwojową, która musi zakończyć się katastrofą, czyli system nie eliminuje antagonizmów, a je podkreśla, to rozważania o przyszłości muszą zawierać poszukiwania powodów dla których na tę błędną drogę wkroczyliśmy.

Wracając do definicji cywilizacji prof. Konecznego warto dostrzec jej genialność wyrażającą się w tym, że nie warunkuje relacji społecznych; metoda życia zbiorowego odnosiśię do całe rzeczywistości. Dopiero te dalsze wpływy mówiące o rzekomej, nadrzędnej roli człowieka, prowadzą do podziałów prowadzących do narastania antagonizmów.
W myśl tej definicji - mieliśmy ułożyć naszą organizację życia społecznego na zasadzie współistnienia w różnoorodności form bytowania, a bez wyróżniania któregokolwiek z nich.

Aby to czynić - trzeba odrzucić możliwość ingerencji Stwórcy w proces kształtowania się takich relacji.

Wydaje się to naturalne i normalne. Stwórca w swej doskonałości stworzył świat z określonymi prawami, które pozwalają na istnienie, ale ich odrzucenie, bądź przeinaczenie musi prowadzić do stosownych konsekwencji. 

Dywagacje.
Tworząc świat i nadając mu prawa, Stwórca przewidział drogi rozwojowe ludzkości. Czy zatem "ręczne sterowanie" jest dopuszczalne? To budzi wątpliwości, gdyż podważa boską doskonałość. Gdyby Stwórca coś błędnie założył, to przecież będąc też władcą czasu, mógłby wprowadzić korekty w stosownym momencie przeszłości.
Wnioskiem jest stwierdzenie, że obecny świat toczy swą rzeczywistość zgodnie z założeniami Stwórcy. Także błędne wybory dróg rozwojowych i ich konsekwencje były przewidziane.
Zmienić rzeczywistość może tylko wola ludzi poprzez wybór drogi rozwojowej zgodnej z prawem naturalnym. Jedyną opcją jest nie wprowadzanie zakazów i nakazów, ale wskazanie jakie konsekwencje czekają po dokonaniu wyboru.
Skutki dotychczasowej drogi rozwojowej jaką idziemy są widoczne i o ile dotychczas dotyczyły one zagrożeń regionalnych, to obecnie mogą dotyczyć już całego świata.

Błędem prof. Konecznego było dopuszczenie (mentalne) do istnienia wpływów zewnętrznych na drogi tworzenia relacji społecznych (objawienie, czy inne).

Aby wyeliminować ten błąd - należy zastanowić się nad pytaniami:
- jaki jest cel tworzenia relacji społecznych?
- jaką drogę realizacji wybrać?
- kto jest władny te relacje tworzyć?

Te trzy pytania są zasadnicze w kształtowaniu się cywilizacji jako metodzie życia zbiorowego. Co ciekawe, w Ewangelii mamy stwierdzenie Chrystusa - "ja jestem drogą, prawdą, życiem". Odnosząc te słowa do pytań cywilizacyjnych - droga jest drogą realizacji, prawda oznacza cel (zamierzenie Stwórcy (twórcy) zawarte w powołanym do istnienia bycie), a życie dotyczy tych, których to dotyczy, czyli danej grupy tworzącej wspólnotę.

CDN

Krzysztof J. Wojtas

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Podobał Ci się post? Wystaw ocenę!

4

liczba ocen: 4

 • "Dalsze rozważania o podstawach cywilizacyjnych."

  ----------------------------------
  Te podstawy dość szybko tracą jakiekolwiek znaczenie - ponieważ światowy, czarci pomiot tak ustawił rzeczywistość - aby ludźmi rządzić głównie za pomocą skumulowanej przez siebie forsy, której pomiot ów nadał szatańską moc.
  Wniosek?
  Koneczny miał rację

 • Jeśli Pan nie zbuduje domu

  próżno trudzą się ci którzy go wznoszą.

 • Pytanie

  Jaki Pana zdaniem system społeczny jest najbliższy realizacji koncepcji rozwoju zgodnego z prawem natury?
  I dlaczego taki, a nie inny?